Fundacja
- prawo dla technologii

Misja Fundacji

Misją Fundacji “Prawo dla technologii” jest działalność edukacyjna, która jest realizowana poprzez szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna oraz wsparcie firm i instytucji w transformacji technologicznej związanej z dostosowaniem do szybko zmieniających się przepisów. 

Fundacja prowadzi bezpłatną działalność publikacyjną w tematyce prawnej.

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców i realizując naszą misję, prowadzimy działania statutowe w oparciu o następujące cele

 

  1. popularyzujemy przyjęte w Polsce i poza jej granicami standardy i dobre praktyki w zakresie wykorzystywania prawa w nowych technologiach
  2. upowszechniamy wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych technologii w Polsce i poza jej granicami
  3. wspieramy działania dostosowujące polskie prawo nowych technologii do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego,
  4. prowadzimy analizy w zakresie prawa nowych technologii
  5. współpracujemy z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, polskimi oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów działania Fundacji;
  6. opracowujemy i realizujemy projekty naukowe, badawcze i społeczne w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji;
  7. wspomagamy firmy w efektywnym przeprowadzeniu transformacji technologicznej

Sprawdź nasze najnowsze publikacje:

Kontakt

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. WIĘCEJ